تماس با دکتر

مراجعه کنندگان عزیز جهت دریافت نوبت
از طریق فرم تماس اقدام نمایید

راه های ارتباطی

با دکتر ویدا ناجی

مراجعه کنندگان عزیز شما می توانید از طریق شماره تماس زیر و همچنین با ارسال فرم تماس، با ما ارتباط داشته باشید.

ساعات کاری

روزهای فرد 14 تا 18 - پنجشنبه ها 9:30 الی 12:30

نشانی

کلینیک بازرگان: شهرک ولیعصر؛ پایین تر از طالقانی
طبقه اول، اتاق شماره 2

موقعیت مکانی کلینیک بازرگان: