مراجعه کنندگان عزیز جهت دریافت نوبت
از طریق فرم تماس اقدام نمایید

راه های ارتباطی

با دکتر ویدا ناجی

مراجعه کنندگان عزیز شما می توانید از طریق شماره تماس زیر و یا از طریق دایرکت اینستاگرام و همچنین با ارسال فرم تماس، با ما ارتباط داشته باشید.

شماره تماس

۰۲۱۸۸۸۲۱۰۲۱ داخلی ۲۲۱۹ - ۲۳۱۹

ساعات کاری

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰

نشانی

بیمارستان تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان حسینی