جواب قطعی آمنیوسنتز + نتایج آزمایش

آمنیوسنتز یک آزمایش تشخیصی است که در دوران جنینی به منظور بررسی برخی بیماری‌های ژنتیکی و به خانم‌هایی که احتمال اختلالات ژنتیکی

ترشحات

درمان ترشحات غیر طبیعی واژن

ترشحات واژن که توسط دهانه رحم تولید می‌شوند به صورت طبیعی در همه‌ی خانم‌ها وجود دارد اما میزان و کیفیت آن در