ترشحات

درمان ترشحات غیر طبیعی واژن

ترشحات واژن که توسط دهانه رحم تولید می‌شوند به صورت طبیعی در همه‌ی خانم‌ها وجود دارد اما میزان و کیفیت آن در