جواب قطعی آمنیوسنتز + نتایج آزمایش

آمنیوسنتز یک آزمایش تشخیصی است که در دوران جنینی به منظور بررسی برخی بیماری‌های ژنتیکی و به خانم‌هایی که احتمال اختلالات ژنتیکی